groepsfoto Park Central 50%.png
© procantione

Pro Cantione (Genk) begon in 1992 als een bescheiden kamerkoor en groeide onder leiding van toenmalig en huidig dirigent Jan Peeters uit tot een heus vocaal ensemble.  

 

Met een mix van ervaren amateur-koorzangers en professioneel geschoolde stemmen zoekt Jan de minder betreden paden op en ‘dirigeert’ hij Pro Cantione vooral in de richting van hedendaagse Vlaamse componisten als Bikkembergs, Duijck, Nees, Steegmans, Tas, Welffens. Denk hierbij ook aan compositieopdrachten en eerste uitvoeringen van Debarim van Kurt Bikkembergs en Psalm 100 van Paul Steegmans.

 

Naast die terechte aandacht voor Vlaamse componisten grasduint Jan ook in het internationale repertoire. Hij streeft altijd naar een gevarieerde programmatie en een hoogstaande uitwerking van goede koormuziek uit nagenoeg alle stijlperiodes; hoofdzakelijk in religieuze themaconcerten, soms ook profane.

 

In het jubileumjaar 2017 bracht Pro Cantione drie heel verschillende concerten die het profiel van het koor mooi illustreren:

De XIV Stonden, een passieverhaal van de in Vlaanderen minder bekende      Nederlandse componist Hendrik Andriessen.

 

Een feestelijk jubileumconcert met werken van de bekende grootmeesters Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Michael Haydn en Antonio Vivaldi.

 

Een derde concert, in samenwerking met giARTac (Global Institute of Art, Genk) met als centraal werk Bijbelse Vrouwen van de  Vlaamse componist Paul Steegmans.

 

Pro Cantione werkt ook regelmatig samen met andere Vlaamse koren voor de uitvoering van monumentale werken als de Matthäus-Passion en de Johannes-Passion van Bach, Ein Deutsches Requiem van Brahms, Onvoltooid Landschap van Maarten Van Ingelgem.

 

Wanneer we beroep doen op externe muzikanten en solisten worden deze met zorg gekozen in functie van het repertoire. Pro Cantione werkte zo reeds succesvol samen met o.a. Jan Caals, Lieven Termont, Sarah Van Mol, Els Crommen, Rob Cuppens, Philip Defrancq, Luc Ponet, Marc Erkens, Ludo Mariën, Josephine Van Son, het houtblazerskwintet Houthandel en het Kryptos-strijkkwartet.

 

Na de Matthaüs-Passion in maart 2018 gaf Pro Cantione in het najaar nog een uitzonderlijk en origineel concert met de Genkse jazzpianist Alano Gruarin in de grote zaal van Thor Park Waterschei.

 

Op 30 maart 2019 brachten we een passieconcert met werk van de Vlaamse componist Paul Schollaert (°1940) en de Nederlandse componist Daan Manneke (°1939).